Handelsbetingelser

NORDIC ICE GAMES 2022 by Istølt Frederikshavn (IF)

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra IF og i forbindelse med NORDIC ICE GAMES 2022. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og IF.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra IF. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra IF, er denne af vejledende art.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt på IF overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra IF, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til IF. I forbindelse med forbrugerklager vedr. vare- og serviceindkøb henvises i øvrigt til ODRs digitale platform.

Pris og betaling
Det er muligt at anvende betalingsformerne Dankort, VISA, Mastercard og Maestro. OBS: Det er ikke muligt at betale via bankoverførsel – kun via de ovenfor nævnte kort. Alle billetpriser hos IF er ekslusive ekspeditionsgebyr. Der pålægges således billetgebyr på samtlige adgangsgivende billetter, hvilket fremgår tydeligt både ved bestilling og betaling af billetter. Alle priser på IF billetside er inkl. moms. Vær opmærksom på, at du ved betaling hos QuickPay benytter Jubiibillets indløsningsaftale, hvorfor dit betalingskort registreres hos Jubiibillet og ikke IF.

Fortrydelsesret og refundering
I henhold til forbrugeraftalelovens § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2A er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten, og købte billetter kan derfor hverken afbestilles eller byttes til andre billetter.

Aflysning
Hvis IF af ukendte, men dokumenterbare årsager, f.eks. af sikkerheds- sundheds- eller vejrmæssige årsager, i forhold til sikkerhed for publikum, personale, heste og ryttere, eller ved f.eks. beordring fra myndigheder, bliver nødt til at standse arrangementet, refunderes billetkøbet ikke. En evt. delvis kompensation vil blive meddelt billetkøber direkte. I tilfælde af aflysning inden datoen for afholdelse IF er det op til arrangøren at yde eventuel refundering, og i sådanne tilfælde vil billetter dog som udgangspunkt altid blive refunderet til billetkøber. Har du betalt med internationalt udstedte kort fra Visa eller internationalt udstedte kort fra Mastercard, er IF ved aflysning, forpligtet til at refundere billetkøbesummen til billetkøber. Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke. I tilfælde af aflysning kan du via nedenstående mail og telefonnummer kontakte IF for mere information.

Vejrmæssig - udsættelse / aflysning af IF / udskiftning af deltagere
Hvis konkurrencen aflyses efter at være gået igang, dvs. har de første konkurrerende deltagende ekvipager været på isen foran dommerne, ombyttes/refunderes billetterne ikke. I sjældne tilfælde kan det ske, at heste, ryttere mv. af forskellige årsager, kan blive udskiftet med andre eller udeblive, sker dette udløser det ikke refundering af billetter.

Fotografering og video optagelse
Det er total forbudt at fotografere og/eller optage video eller lyd under forestillingen. Overholdes dette ikke vil man blive bortvist. Alene fotografer/journalister mm., akkrediteret med skriftlig tilladelse fra IF, må dokumentere, (optage video, fotos mv.) af/fra IF / NORDIC ICE GAMES. Akkreditering af presse, fotografer, TV-medier mm., opnås ved henvendelse til nedenstående, att.: Jan Michael Madsen.

NORDIC ICE GAMES by Istølt Frederikshavn
Milrimvej 93, 9981 Jerup
jmm@istoelt.dk
Tlf. +45 2688 1717