Handelsbetingelser

ISTØLT FREDERIKSHAVN - VILKÅR
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Istølt Frederikshavn. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Istølt Frederikshavn.

 

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Istølt Frederikshavn. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Istølt Frederikshavn, er denne af vejledende art.

 

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt på Istølt Frederikshavn overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

 

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Istølt Frederikshavn, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Istølt Frederikshavn.

I forbindelse med forbrugerklager vedr. vare- og serviceindkøb henvises i øvrigt til ODRs digitale platform

 

Pris og betaling
Det er muligt at anvende betalingsformerne Dankort, VISA, Mastercard og Maestro.

OBS: Det er ikke muligt at betale via bankoverførsel – kun via de ovenfor nævnte kort.

Alle billetpriser på Istølt Frederikshavn er ekslusive ekspeditionsgebyr. Der pålægges således billetgebyr på samtlige adgangsgivende billetter, hvilket fremgår tydeligt både ved bestilling og betaling af billetter.

Alle priser på Istølt Frederikshavns billetside er inkl. moms.

Vær opmærksom på, at du ved betaling hos QuickPay benytter Jubiibillets indløsningsaftale, hvorfor dit betalingskort registreres hos Jubiibillet og ikke Istølt Frederikshavn.

 

Fortrydelsesret og refundering
I henhold til forbrugeraftalelovens § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2A er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten, og købte billetter kan derfor hverken afbestilles eller byttes til andre billetter.

 

Aflysning
Istølt Frederikshavn er en show-konkurrence baseret på ekvipager som selvstændigt har tilmeldt sig deltagelse i arrangementet. Dvs. at Istølt Frederikshavn ikke er ansvarlig for evt. afbud fra specifikke ekvipager eller evt. udskiftning af tilmeldte og annoncerede ryttere og/eller heste. Hvis Istølt Frederikshavn af ukendte, men dokumenterbare årsager, f.eks. af sikkerheds- sundheds- eller vejrmæssige årsager, i forhold til sikkerhed for heste, ryttere, personale og/eller publikum, eller ved f.eks. beordring fra myndigheder, bliver nødt til at standse arrangementet, refunderes billetkøbet ikke. En evt. delvis kompensation vil blive meddelt billetkøber direkte. 

I tilfælde af aflysning inden datoen for afholdelse af Istølt Frederikshavn, er det op til arrangøren at yde eventuel refundering, og i sådanne tilfælde vil billetter dog som udgangspunkt altid blive refunderet til billetkøber.

Har du betalt med internationalt udstedte kort fra Visa eller internationalt udstedte kort fra Mastercard, er Istølt Frederikshavn ved aflysning, forpligtet til at refundere billetkøbesummen til billetkøber.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

I tilfælde af aflysning kan du via nedenstående mail og telefonnummer kontakte Istølt Frederikshavn for mere information.

 

Fotografering og video optagelse
Det er total forbudt at fotografere og/eller optage video med professionelt udstyr el. amatør udstyr, hvis anvendelse har kommercielt sigte, dvs. f.eks. distribution, videregivelse eller reproduktion.

Alene fotografer/journalister mm., akkrediteret med skriftlig tilladelse fra Istølt Frederikshavn, må dokumentere, (optage video, fotos mv.) i event-området (ISCENTER NORD FREDERIKSHAVN) hvor Istølt Frederikshavn afvikles. Det er generelt strengt forbudt at anvende blitz til optagelse af video og fotos under forestillingen.

Akkreditering af presse, fotografer, TV-medier mm., opnås ved henvendelse til nedenstående, att.: Jan Michael Madsen.


Istølt Frederikshavn
Milrimvej 93
9981 Jerup
jmm@istoelt.dk
Tlf. +45 2688 1717